Nastavené HODNOTY (v centimetroch) budú uložené 
ZAVRETÍM tohto okna (klik krížik vpravo hore) ⇛
Výška postavy:
-----
Obvod krku:
-----
Obvod hrudníka:
-----
Obvod pása:
-----
Obvod bokov:
-----
Dĺžka pleca:
-----
Dĺžka rukáva:
-----
Dĺžka kabáta:
-----
Výška postavy
Dĺžka pleca
Dĺžka rukáva
merajte od KRKUpo zápästie.
Obvod hrudníka
Obvod pása
Obvod krku
Dĺžka kabáta
Dĺžku kabáta zadajte
podľa svojho uváženia.
Obvod bokov

Pravidlá pre meranie postavy