Objedn√°vky doruńćovan√© na Slovensko

Varianty doruńćenia tovaru z VaŇ°ej objedn√°vky

1. - na dobierku, doprava Slovenskou poŇ°tou

Bal√≠ńćky s√ļ obvykle odoslan√© do 2 dn√≠ po potvrden√≠ objedn√°vky prostredn√≠ctvom Slovenskej poŇ°ty - formou doporuńćen√©ho listu pri objedn√°vkach do 2kg, alebo bal√≠kom pri objedn√°vkach do 30kg. Cena poŇ°tovn√©ho (dopravy) je zobrazen√° v priebehu vytv√°rania objedn√°vky.

2. - platba bankov√Ĺm prevodom, doprava Slovenskou poŇ°tou

Ak pri zad√°van√≠ objedn√°vky zvol√≠te moŇĺnosŇ• platby za tovar bankov√Ĺm prevodom na √ļńćet dod√°vateńĺa, aj v tomto pr√≠pade bude tovar expedovan√Ĺ do 2 dn√≠ po obdrŇĺan√≠ platby (zaevidovan√≠ bankov√©ho prevodu).

3. - osobn√Ĺ odber objednan√©ho tovaru.

Tovat m√īŇĺete prevziaŇ• aj priamo v mieste prev√°dzky. Je moŇĺn√© uhradiŇ• objedn√°vku bankov√Ĺm prevodom (eŇ°te pred prevzat√≠m tovaru a potvrden√≠m prijatia platby na √ļńćet dod√°vateńĺa), alebo v hotovosti pri preberan√≠ tovaru.

PoŇ°tovn√©, baln√©, poistn√©...

Poplatok za dopravu zahŇēŇąa poŇ°tovn√©, baln√© a pr√≠padne poistn√©.


Objedn√°vky doruńćovan√© do ńĆeskej republiky a vybran√Ĺch kraj√≠n EU

Internetov√Ĺ obchod www.naozaj.eu je syst√©movo nastaven√Ĺ hlavne pre objedn√°vanie tovaru s doruńćen√≠m na √ļzemie Slovenskej republiky.

Je vŇ°ak moŇĺn√© objednaŇ• a doruńćiŇ• tovar aj na √ļzemie vybran√Ĺch ńćlensk√Ĺch Ň°t√°tov E√ö (Shengen area), okrem lokal√≠t s nutnosŇ•ou colnej deklar√°cie tovaru.

Tovar dod√°vame mimo √ļzemia Slovenskej republiky len fyzick√Ĺm osob√°m (nepodnikateńĺom). Podnikatelia si m√īŇĺu prevziaŇ• tovar osobne na adrese naŇ°ej prev√°dzky a daŇąov√Ĺm dokladom je potom pokladnińćn√Ĺ blok.

Objedn√°vku dok√°Ňĺeme zrealizovaŇ• manu√°lne, bez pouŇĺitia internetov√©ho syt√©mu e-shop.

Varianty doruńćenia tovaru mimo √ļzemia SR

1. - platba bankov√Ĺm prevodom, doprava Slovenskou poŇ°tou - len pre fyzick√© osoby (nepodnikatelia).

Ak pri zad√°van√≠ objedn√°vky zvol√≠te moŇĺnosŇ• platby za tovar bankov√Ĺm prevodom na √ļńćet dod√°vateńĺa, bude po potvrden√≠ objedn√°vky tovar expedovan√Ĺ do 2 dn√≠ po obdrŇĺan√≠ platby (zaevidovan√≠ bankov√©ho prevodu).

2. - osobn√Ĺ odber objednan√©ho tovaru.

Tovat m√īŇĺete prevziaŇ• aj priamo v mieste prev√°dzky. Je moŇĺn√© uhradiŇ• objedn√°vku bankov√Ĺm prevodom (eŇ°te pred prevzat√≠m tovaru a potvrden√≠m prijatia platby na √ļńćet dod√°vateńĺa - len fyzick√© osoby - nepodnikateńĺ), alebo v hotovosti pri preberan√≠ tovaru.

PoŇ°tovn√©, baln√©, poistn√©...

Poplatok za dopravu zahŇēŇąa poŇ°tovn√©, baln√© a pr√≠padne poistn√©.