Krojová vyšívaná košeľa MARTIN

Krojová mužská košeľa z bavlneného plátna, zdobená krížikovou výšivkou 

30.00 €

množstvo

  • otvorený rukáv
  • s manžetami
  • áno
  • nie
  • áno
  • nie

Výroba na mieru postavy


45 dní - aktualizované podľa kapacitných možností výrobcu - info 0909 104 951

Popis produktu

 
 

Krojová pánska mužská košeľa sa robila z ľanového plátna. V súčastnosti sa používa bavlnené plátno.

Vyšívané krojové košeľe

Krojové košele vyšívané sú určené hlavne na slávnostné folklórne obrady, akou je svadba - odobierka a čepčenie mladuchy.

Tieto krojové košele sú z bavĺnených látok a výnimočne z ľanového plátna. Krojové súčasti sú Goraský, Liptovský, Terchovský klobúk.

Najčastejšie ich obsahuje Kysucký kroj, Oravský kroj, Terchovský kroj, Liptovský kroj a nechýba ani Kysucký kroj.

Kroj alebo ľudový odev označoval oblečenie ľudu žijúceho na dedinách, ktorý sa v minulosti zaoberal prevažne roľníctvom a pastierstvom. Kroj slúžil ako ochrana proti klimatickým zmenám.

Slovenský kroj a krížiková výšivka

Materiál na zhotovenie kroja určovali prírodné podmienky a potreby. Spracúvali sa kože a kožušiny; z ľanu, konopí a z ovčej vlny sa dorábala priadza, z ktorej sa tkali alebo plietli textílie. Najstaršie dokumenty (9. – 11. stor.) o využití a spracúvaní týchto a iných surovín (kov, drevo) na odev, ako aj predstavy o jeho formách nám poskytujú archeologické, historické, jazykové a iné pramene. Odev obyvateľstva zostal nositeľom istých archaických foriem, ktoré sa v priebehu stáročí takmer nemenili.

Slovenské kroje sú dôkazom diferenciácie a drobenia predtým väčších regiónov na menšie podregióny, resp. ich varianty a podvarianty. Nositeľom týchto krajových alebo lokálnych špecifík je popri iných výzdobných prvkoch výšivka, jej techniky, ornamentika, farebnosť, kompozícia, krížiková výšivka ľudová košeľa.

Na prelome 19. a 20. stor. mal slovenský kroj okolo 60 variantov a podvariantov. Líšili sa podľa množstva dekoratívnych prvkov, ktoré sa umiestňovali na mužskom i ženskom kroji, a to vo výšivke (vyšívaná košeľa), v tkanivách, čipkách, šnurovaní a pod., v ich technikách, ornamentike, farebnosti.

Meniace sa hospodárske, spoločenské a politické podmienky v 20. stor., no najmä obidve svetové vojny a ich dôsledky urýchlili postupný prechod od tradičného kroja k mestskému odevu, ktorý v polovici 20. stor. prenikol do všetkých oblastí Slovenska. Dnes je mestský odev prevládajúcim typom oblečenia aj na dedinách.

Medzi vývojovo najstaršie časti mužského odevu patrí plátenná košeľa a gate, súkenné nohavice a rozličné druhy trojštvrťových a dlhých kabátov (kabanica, čuha, halena, širica, guba a pod.), z kožušín kožúšky, kožuchy, peleríny, čiapky, vyšívaná košeľa. V ženskom odeve plátenná spodnica (rubáš), oplecko (rukávce), košeľa, zástera (obruštek), sukňa, čepiec, vlnené zástery, súkenné trojštvrťové kabátiky (kabanica, čužka), kožúšky a kožuchy. Sem patrí aj obuv a účesy.

Na vznik a vývoj kroja vplývali najmä domáce suroviny, druh práce a zamestnania, spoločenská a triedna príslušnosť, náboženstvo a svetonázor, styk s cudzinou a s historickou módou vyšších spoločenských vrstiev. Okrem toho naň pôsobili i spoločenské funkcie – odlišoval sa odev pracovný, sviatočný, obradový i na iné príležitosti. Význam mali aj biologické znaky, príslušnosť k pohlaviu (muži, ženy), vek (deti, mládež, dospelí), stav a zadelenie do rodiny (slobodní, vydaté, ženatí, vdovy). Spojitosť viacerých faktorov vplývala aj na postupné utváranie krajových charakteristík kroja.

Vaša farebná varianta výšivky

Ako zadať farby výšivky ?

Pri zadávaní parametrov vo výberových nastaveniach produktu (viď - žlté polia) uveďte aj jednotlivé farby výšivky.

Je nutné dodržať správne poradie farieb. Pri voľbe poradia sa riaďte ukážkou farebnej kombinácie výšivky (viď obrázky nižšie).

Ak chcete znížiť počet farieb výšivky (napríklad požadujete jednofarebnú výšivku) zadajte do výberových políčok rovnakú farbu.

Dostupné farby
 
žltá
 
oranžová
 
červená svetlá
 
červená tmavá
 
hnedá tmavá (meď)
 
hnedá svetlá (bronz)
 
zelená svetlá
 
zelená tmavá
 
modrá svetlá
 
modrá tmavá
 
sivá
 
čierna
 
biela

Inšpirácie pre farebné varianty výšivky

Nižšie zobrazené "ukážky" Vám môžu zjednodušiť rozhodovanie pri výbere farieb.

Farebná kombinácia "A"
 
1.farba - červená tmavá
 
2.farba - modrá tmavá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: červená tmavá - modrá tmavá
Farebná kombinácia "B"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - modrá svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: červená svetlá - modrá svetlá
Farebná kombinácia "C"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - oranžová
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: červená svetlá - oranžová
Farebná kombinácia "D"
 
1.farba - červená tmavá
 
2.farba - červená svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: červená tmavá - červená svetlá
Farebná kombinácia "E"
 
1.farba - čierna
 
2.farba - hnedá svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: čierna - hnedá svetlá (bronz)
Farebná kombinácia "F"
 
1.farba - hnedá svetlá
 
2.farba - hnedá tmavá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: hnedá svetlá (bronz) - hnedá tmavá (meď)
Farebná kombinácia "G"
 
1.farba - modrá svetlá
 
2.farba - čierna
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: modrá svetlá - čierna
Farebná kombinácia "H"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - červená svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: modrá tmavá - červená svetlá
Farebná kombinácia "I"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - modrá svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: modrá tmavá - modrá svetlá
Farebná kombinácia "J"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - oranžová
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: modrá tmavá - oranžová
Farebná kombinácia "K"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - zelená svetlá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: modrá tmavá - zelená svetlá
Farebná kombinácia "L"
 
1.farba - oranžová
 
2.farba - červená tmavá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: oranžová - červená tmavá
Farebná kombinácia "M"
 
1.farba - oranžová
 
2.farba - čierna
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: oranžová - čierna
Farebná kombinácia "N"
 
1.farba - zelená svetlá
 
2.farba - zelená tmavá
Ľudová výšivka MARTIN - farebná varianta: zelená svetlá - zelená tmavá
Grafické zobrazenie farieb a ich reálny odtieň sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia grafického adaptéra Vášho zariadenia (počítača, notebooku, smartfónu..) a tiež od aktuálne použitej šarže látky.

Krojová košeľa "MARTIN" je zdobená krížikovou výšivkou.

Podkladom pre vyhotovenie vzorky je Vzorkovnica ľudovej výšivky - Alžbeta Lechnerová (autor publikácie).

Výšivka je strojová, s použitím vlastných stehov so snahou o napodobenie ručného vyšívania. Aj preto je na nerozoznanie od ručnej výšivky. Základným materiálom je bavlnené plátno.

Produkt šijeme na mieru postavy.
Preto je nutné zadať krajčírske miery.

Parametre produktu

Materiálové zloženie:bavlnená tkanina - 100% bavlna (170g/m2) - biele plátno
Hustota tkaniaosnova 26 nití/cm, útek 23 nití/cm
Zrážanlivosťosnova 6%, útek 4% (pranie 40°C)
Zdobenievyšívacia niť AKRYL

Požadované parametre

Po uložení prispôsobenia produktu, nezabudnite ho pridať do košíka!

Text

loader