Krojová vyšívaná košeľa PAVOL

Krojová mužská košeľa z bavlneného plátna, zdobená krížikovou výšivkou 

31.00 €

množstvo

  • otvorený rukáv
  • s manžetami
  • áno
  • nie
  • áno
  • nie

Výroba na mieru postavy


60 dní - aktualizované podľa kapacitných možností výrobcu - info 0909 104 951

Popis produktu

 
 

Krojová pánska mužská košeľa sa robila z ľanového plátna. V súčastnosti sa používa bavlnené plátno.

Ručne vyšívané krojové košeľe

Krojové košele vyšívané sú určené hlavne na slávnostné folklórne obrady, akou je svadba - odobierka a čepčenie mladuchy.

Tieto krojové košele sú z bavĺnených látok a výnimočne z ľanového plátna. Krojové súčasti sú Goraský, Liptovský, Terchovský klobúk.

Najčastejšie ich obsahuje Kysucký kroj, Oravský kroj, Terchovský kroj a Liptovský kroj.

Kroje Slovenska.

Roznorodosť ľudového odevu vznikol v závislosti od lokality folklórnej oblasti.

Predaj Kysucká krojová košeľa, Oravská vyšívaná košeľa Liptovské krojové košele Detviansky kroj Horehronské kroje Hontiansky kroj Novohradské kroje Gemerské kroje Spišský kroj Šarišké kroje Zemplínsky kroj.

Región Kysuce - folklór.

Folklórny súbor Kysučan pôsobí v okrese Čadca už desiatky rokov. Vo výbave má kroje z rôznych regiónov Slovenska.

Svadobné obrady. Svadobný kroj.

Svadobný goralský kroj sa skladá z vyšívanej krojovej košele, goralskej vesty a klobúka, súkenných nohavíc a kabanice.

Krížiková výšivka.

Z množstva techník vyšívania podľa počítaných nití prvoradé miesto zaujíma krížikový steh. Patrí medzi najrozšírenejšie a najstaršie techniky v ľudovej výšivke. Zdobili sa ním súčasti odevu aj textílie takmer na celom Slovensku.

Krížikový ornament sa vytváral buď pozitívnym spôsobom, pri ktorom sa motívy vytvárali krížikom (na nevyšitom základe), alebo negatívnym spôsobom, pri ktorom motívy tvorili voľné nevyšité plôšky (vo vyšitom základe). Krížiková Výšivka sa často šila viacfarebne, pričom tvorila kompaktnú plochu.

Bohaté krížikové vzory charakterizovali oblasť západného Slovenska, okolie Nitry, Dolnej Marikovej, Fačkova, Horehronia, horného Liptova, Krupiny a Zemplína.

Krížik sa vyšíval niekoľkými spôsobmi z lícnej strany plátna, a to cez dve až štyri osnovné a útkové nite v závislosti od hrúbky a hustoty podkladu. Výnimku tvorila oblasť Krupiny, kde sa krížik vyšíval z rubovej strany plátna.

Krížik sa veľmi často kombinoval s vrkôčikovým krížikom, ktorý sa odlišoval hustotou ukladania nití a plastickosťou. Vyšíval sa zväčša tam, kde sa ním zapĺňala väčšia plocha. Vyšívaný v jednej aj vo viacerých súbežných linkách často dopĺňal a ohraničoval ornamentálne pásy vytvorené inými technikami (napr. hladkovaním, výrezom a hrachovinkou).

Krížik sa vyšíva sprava doľava cez rovnaký počet osnovných i útkových nití. Prvý steh sa položí zľava doprava uhlopriečne hore. Ihlou sa naberie vodorovným smerom sprava naľavo základný počet nití a vypichne sa. Druhý steh sa položí krížom cez prvý steh, vodorovné sa vypichne sprava naľavo a naberie dvojnásobný počet základných nití. Na rubovej strane vzniká v jednom rade zadný steh a v dru- hom stonkový steh.

Vyšívacie stehy a techniky.

Ďalšie stehy vyšívané podľa počítaných nití, a to predný, zadný, stonkový, mešterka, formovací steh, krivinka, krokvička, pokladáme za doplnkové ozdobné techniky. Vyšivajú sa v tvare liniek, drobných prvkov, motívčekov a pásikov a do pĺňajú a dotvárajú omamentálne kompozície. Predný a zadný steh patria k najjednoduchším základným technikám.

Vyšívali sa buď do tvaru liniek, alebo sa nimi vytvárali dopĺňajúce motívy, ako vetvičky, stromčeky, baranie rožky, hviezdičky, kurie ritky, žabie očká a pod. Stonkovým stehom sa vyšívali rovné linky. Väčší význam a širšie uplatnenie získal vo výšivke podľa predkresleného vzoru. Mešterkou sa začist'ovali a ukončovali okraje textílií, spevňovali a lemovali sa ňou pásy výšivky vyšívanej vo vytiahnutých nitiach (ažúrka, hrachovinka alebo výrez).

Formovacím stehom sa dopĺňala hladkovaná a výrezová technika. Vyšíval sa v dvoch až troch súbežných linkách, pričom delil, prípadne kontúroval motívy. Krokvička a krivínka V tvare liniek lemovali kompozíciu. Krivinkou sa vytvárali aj drobné kvietky, vetvičky a stromčeky.

Mešterka.

Šije sa sprava doľava bez vytiahnutia nití alebo vo dvoch súbežne vytiahnutých nitiach. Nite sa naberajú ihlou a obtáčajú zadným stehom striedavo raz na hornej a raz na dolnej linke. Keď sa prechádza z dolnej linky na hornú, ihla sa vypichuje vodorovne nahor, keď sa prechádza z hornej na dolnú, vypichuje sa krížom sprava naľavo.

Formovanie.

Stehy formovania sú podobné zadným stehom. Šijú sa vo dvoch, troch alebo štyroch súbežných linkách v šikmom smere tak, že sa šije steh prvého až štvrtého riadka za sebou. Stehy sa ukladajú uhlopriečne cez dve alebo tri nite plátna.

Predný steh.

Šije sa sprava doľava. Ihla sa vpichuje a vypichuje v pravidelných vzdialenostiach podľa počítania nití alebo podľa odhadu.

Zadný steh.

Šije sa smerom sprava doľava. Ihlou sa naberá rovnaký počet nití tkaniny dozadu i dopredu tak, že sa naberú najprv zadné nite a ihla sa vypichne vpredu po odrátaní rovnakého počtu nití. Rovnakým spôsobom sa pomocou zadného stehu vytvárajú ozdobné prvky, napr. žabie očká, baranie rožky.

Stonkový steh.

Stonkovým stehom sa vyšívajú ozdobné linky buď podľa počítania nitiek, alebo podľa predkreslenía. Šije sa zľava doprava. Ihlou sa naberá vždy rovnaký počet nití, alebo sa vypichuje odhadom v rovnakej vzdialenosti tesne pri predchádzajúcom stehu nad alebo pod položenou niťou z ihly.

Krívinka.

Šije sa v rovnej linke sprava doľava. Prvý steh sa položí v šíkmom smere zhora nadol, zľava doprava. Ihlou sa naberie vodorovným smerom sprava doľava dvojnásobný počet nití. Ďalej sa postupuje opačne tak, že sa niť vedie nahor smerom zľava doprava a opäť sa vypichne vo vodorovnom smere.

Krokvička.

Šije sa podľa počítania nití vodorovným smerom zľava doprava. Stehy sa kladú krížom cez seba, pričom sa raz jeden a raz druhý steh o polovicu nití posúva smerom do prava. Na ihlu sa preto naberá pámy počet nití.

Vaša farebná varianta výšivky

Ako zadať farby výšivky ?

Pri zadávaní parametrov vo výberových nastaveniach produktu (viď - žlté polia) uveďte aj jednotlivé farby výšivky.

Je nutné dodržať správne poradie farieb. Pri voľbe poradia sa riaďte ukážkou farebnej kombinácie výšivky (viď obrázky nižšie).

Ak chcete znížiť počet farieb výšivky (napríklad požadujete jednofarebnú výšivku) zadajte do výberových políčok rovnakú farbu.

Dostupné farby
 
žltá
 
oranžová
 
červená svetlá
 
červená tmavá
 
hnedá tmavá (meď)
 
hnedá svetlá (bronz)
 
zelená svetlá
 
zelená tmavá
 
modrá svetlá
 
modrá tmavá
 
sivá
 
čierna
 
biela

Inšpirácie pre farebné varianty výšivky

Nižšie zobrazené "ukážky" Vám môžu zjednodušiť rozhodovanie pri výbere farieb.

Farebná kombinácia "A"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - červená tmavá
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: červená svetlá - červená tmavá
Farebná kombinácia "B"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - čierna
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: červená svetlá - čierna
Farebná kombinácia "C"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - modrá tmavá
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: červená svetlá - modrá tmavá
Farebná kombinácia "D"
 
1.farba - červená svetlá
 
2.farba - oranžová
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: červená svetlá - oranžová
Farebná kombinácia "E"
 
1.farba - čierna
 
2.farba - oranžová
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: čierna - oranžová
Farebná kombinácia "F"
 
1.farba - hnedá svetlá
 
2.farba - čierna
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: hnedá svetlá (bronz) - čierna
Farebná kombinácia "G"
 
1.farba - hnedá tmavá
 
2.farba - hnedá svetlá
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: hnedá tmavá (meď) - hnedá svetlá (bronz)
Farebná kombinácia "H"
 
1.farba - modrá svetlá
 
3.farba - červená svetlá
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: modrá svetlá - červená svetlá
Farebná kombinácia "I"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - čierna
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: modrá tmavá - čierna
Farebná kombinácia "J"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - modrá svetlá
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: modrá tmavá - modrá svetlá
Farebná kombinácia "K"
 
1.farba - modrá tmavá
 
2.farba - oranžová
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: modrá tmavá - oranžová
Farebná kombinácia "L"
 
1.farba - oranžová
 
2.farba - čierna
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: modrá tmavá - oranžová
Farebná kombinácia "M"
 
1.farba - zelená tmavá
 
2.farba - oranžová
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: zelená tmavá - oranžová
Farebná kombinácia "N"
 
1.farba - zelená tmavá
 
2.farba - zelená svetlá
Ľudová výšivka PAVOL - farebná varianta: zelená tmavá - zelená svetlá
Grafické zobrazenie farieb a ich reálny odtieň sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia grafického adaptéra Vášho zariadenia (počítača, notebooku, smartfónu..) a tiež od aktuálne použitej šarže látky.

Krojová košeľa "PAVOL" je zdobená krížikovou výšivkou.

Podkladom pre vyhotovenie vzorky je Vzorkovnica ľudovej výšivky - Alžbeta Lechnerová (autor publikácie).

Výšivka je strojová, s použitím vlastných stehov so snahou o napodobenie ručného vyšívania. Aj preto je na nerozoznanie od ručnej výšivky. Základným materiálom je bavlnené plátno.

Produkt šijeme na mieru postavy.
Preto je nutné zadať krajčírske miery.

Parametre produktu

Materiálové zloženie:bavlnená tkanina - 100% bavlna (170g/m2) - biele plátno
Hustota tkaniaosnova 26 nití/cm, útek 23 nití/cm
Zrážanlivosťosnova 6%, útek 4% (pranie 40°C)
Zdobenievyšívacia niť AKRYL

Požadované parametre

Po uložení prispôsobenia produktu, nezabudnite ho pridať do košíka!

Text

loader